REVISION

Att låta oss få revidera ditt företag är att få en kvalitetsgranskning av dess ekonomi och rutiner. Detta ger ditt företag en kvalitetsstämpel som höjer värdet, trovärdigheten och pålitligheten inför dina kunder, leverantörer och andra som har ett intresse i ditt bolag. Men en revision kommer även att ge dig mer – genom att välja revision hos oss kommer vi kunna hjälpa dig att utveckla ett långsiktigt och engagerat förhållningssätt till ditt bolag. Vi tror att våra engagerade, kompetenta och lyhörda revisorer kan bidra till att ditt bolags verksamhet och ekonomi utvecklas positivt.

En revision görs enligt lagstadgade regler och god revisionssed vilket kortfattat innebär att vi granskar bolagets förvaltning, årsredovisning och bokföring. Av våra auktoriserade revisorer får du sedan revisionsberättelsen. Vi är övertygade om att det är bra att få träffa sin revisor i samband med detta och erbjuder därför alltid ett personligt möte med revisorn för att få information, råd och förslag.

Revisionen är mer än bara en revisionsberättelse

  • En revisionsberättelse är en kvalitetssäkring för ditt företag gentemot omvärlden
  • Det skapar förtroende och underlättar affärskontakter
  • För dig som företagare är det en trygghet att veta att redovisningen är korrekt och att lagar och regler följs