Vi upprättar handlingar till Bolagsverket och Skatteverket som ex.

  • Nybildningar av AB och enskilda firmor
  • Sänkning av aktiekapitalet
  • Styrelseändringar
  • Bolagsordningar
  • Skatte- och avgiftsanmälan