Har du för mycket papper? Arkivera hos oss!

Vi kan arkivera dina papper åt dig

Enligt 7 kapitlet i bokföringslagen så är varje bolag tvingad till att arkivera sin räkenskapsinformationen i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Detta innebär till exempel att ett bolag som har räkenskapsår 1/7-30/6 måste spara sin räkenskapsinformation i 7 år och 6 månader.

Är du redan redovisningskund hos oss och ditt bolag har dåligt med plats eller helt saknar möjlighet att förvara informationen på ett säkert sätt, så har vi en arkiveringstjänst där vi organiserar och sköter all hantering av detta lagkrav åt dig och ditt bolag.

Det här får du av oss

  • Bättre ordning på ditt bolags arkiverade räkenskapsinformation.
  • Räkenskapsinformationen förvaras på ett säkert sätt, åtkomstskyddat, brandsäkert i en miljö anpassad för att dokumenten skall vara i gott skick efter att arkiveringsperioden är slut.
  • Vi ordnar med dokumentförstöring efter att arkiveringstiden löpt ut om detta önskas.
  • Att låta oss sköta din arkivering sparar dig både tid och plats, så att du får ännu mer tid till att göra det du är bäst på!

Nöjda kunder

Samarbetet med A2 Revision & Redovisning har varit mycket bra. Som nystartat företag har man många frågor och får inte till det själva alla gånger. A2 Revision & Redovisning har på ett trevligt och många gånger pedagogiskt sätt förklarat mycket av det som varit oklart.
Andreas, Sweet Media AB
Att låta A2 Revision & Redovisning ta hand om alla mina ekonomiärenden är det bästa beslutet jag tagit. Nu har jag mer tid till att vara ute och möta kunder samtidigt som jag vet att min redovisning sköts på ett tryggt och professionellt sätt.
Simon, Simon Sjörén AB