Viktig information inför årsskiftet för alla som hanterar rot/rut fakturor.

Påminn era kunder att betala senast 31 december 2015 för att kunna begära utbetalning med 50% av arbetskostnaden, vid betalning senare än 31 december gäller 2016 års regler.

För att undvika att ej bli beviljad full utbetalning från Skatteverket för rot/rut fakturor efter årsskiftet läs igenom följande information ifrån Skatteverket.

Följande förändringar har beslutats

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

Rot- och rutarbetet ska vara fakturerat och betalt under 2015 för att skattereduktionen ska räknas på beskattningsåret 2015.
Det är alltså datumet när köparen betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste också utföras senast i januari 2016.

För rotarbeten som betalas efter den 31 december 2015 kan köparen bara få rotavdag med 30 procent av arbetskostnaden.

För rutarbeten där betalningen görs efter den 31 december 2015 är det maximala rutavdraget begränsat till 25 000 kr för de köpare som inte har fyllt 65 år vid ingången av året.

För den som har fyllt 65 år vid ingången av året gäller 50 000 kr. Maxbeloppet för rot- och rutavdraget är totalt 50 000 kronor per köpare och år.

Mer information och exempel finns att tillgå på Skatteverkets hemsida: Skatteverket rot och rut