Medarbetare i Göteborg

Mats Scott

Mats Scott

Auktoriserad revisor

031-818596
070-5915361
mats.scott@a2revision.se

Xuan Tu

Xuan Tu

Auktoriserad revisor

031-818597
070-5915395
xuan.tu@a2revision.se

Lawrence Liu

Lawrence Liu

Auktoriserad Revisor

031-818590
076-7077806
lawrence.liu@a2revision.se

Annica Andersson

Annica Andersson

REVISIONSMEDARBETARE
Julia Baeza

Julia Baeza

REVISIONSMEDARBETARE
Mattias Ohlén

Mattias Ohlén

REVISIONSMEDARBETARE
Rolf Bövik

Rolf Bövik

Redovisningskonsult

031-209432
070-8382360
rolf@rcbovik.se

Torbjörn Bövik

Torbjörn Bövik

Redovisningskonsult

031-209431
070-9397079
tobbe@rcbovik.se

Peter Popovic

Peter Popovic

Redovisningskonsult

031-209421
peter@rcbovik.se

Lisa Görfelt

Lisa Görfelt

Redovisningskonsult

031-7271530
073-5004765
lisa.gorfelt@rcbovik.se