Säljer du appar, hemsidor eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU?

Nya regler gäller från 1 januari, 2015

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler för dessa tjänster. Det innebär att redovisning ska ske i skattedeklarationen minst kvartalsvis. Företag som omfattas av dessa regler måste registrera sig hos Skatteverket senast 31 december 2014.

Nytt efter 1 januari blir att rapportering av försäljningen ska ske per land där försäljning sker. Uppgifterna redovisas på skattedeklarationen där varje land kommer att vara specificerat

Återkom till oss om du är osäker om du omfattas av de nya reglerna eller andra frågor.